Novinky

04. září 2009

Zprávy MF - číslo 4/2009 (komplet ke stažení)

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Kraj
 • Zpráva Ministerstva financí
 • Finanční orgán
 • Obce
 • Legislativa

Ze dne : 04. září 2009

 1. Dotazy a odpovědi, výklady a stanoviska Ministerstva financí k zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, a další související zákony – část II.
 2. Sociální fond – čerpání příspěvků na rekreaci, sportovní a kulturní akce
 3. Pronájem majetku příspěvkové organizaci
 4. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací
 5. Sankce uložené obcí právnické osobě za zadržení finančních prostředků poskytnuté investiční dotace
 6. Výpůjčka nemovitého majetku příspěvkové organizaci

Doporučované

Nejčtenější