Novinky

02. dubna 2009

Zprávy MF - číslo 2/2009 (komplet ke stažení)

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Kraj
  • Zpráva Ministerstva financí
  • Finanční orgán
  • Obce
  • Legislativa

Ze dne : 02. dubna 2009

  1. Osvobození od správního poplatku – ověření podpisu na kupní smlouvě
  2. Metodický pokyn – příspěvek na školství v rámci finančního vztahu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu)
  3. Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (zaměstnanci úřadu a uvolnění zastupitelé obce)
  4. Vzory žádostí územních samosprávných celků o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření a ke změně uzavřené koncesní smlouvy
  5. Stanovisko k oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa

Doporučované

Nejčtenější