Novinky

30. ledna 2009

Zprávy MF - číslo 1/2009 (komplet ke stažení)

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Kraj
  • Zpráva Ministerstva financí
  • Finanční orgán
  • Obce
  • Legislativa

Ze dne : 30. ledna 2009

  1. Metodika financování krajů pro rok 2009
  2. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2009
  3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009
  4. Metodický postup pro předkládání údajů potřebných pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu
  5. Cenová regulace pronájmu hrobového místa a služeb s tím spojených

Doporučované

Nejčtenější