Novinky

Zprávy MF - číslo 4/2008 (komplet ke stažení)

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Kraj
 • Zpráva Ministerstva financí
 • Finanční orgán
 • Obce
 • Legislativa

Ze dne : 5. září 2008

 1. Podnikatelská činnost územních samosprávných celků
 2. Používání účelových znaků u prostředků poskytovaných úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou spolufinancované z Evropského
  sociálního fondu
 3. Pokuty za správní delikty v sociálně-právní ochraně dětí
 4. Zdaňování odměn členů okrskových volebních komisí za činnosti související s volbami  a  odměn vyplacených za  distribuci hlasovacích lístků

Doporučované

Nejčtenější