Novinky

Zprávy MF - číslo 1/2008 (komplet ke stažení)

oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 2203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Kraj
  • Zpráva Ministerstva financí
  • Finanční orgán
  • Obce
  • Legislativa

Ze dne : 31. ledna 2008

  1. Příjmový účet státního rozpočtu pro pokuty v řízení správním – kraje
  2. Aktuální komentář ke způsobu vyplňování částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M
  3. Podrobné rozpočty krajů , obcí, svazku obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti – rok 2008
  4. Vracení neoprávněně vyplacených dávek a výplaty a vrácení dávky zdravotně postiženým občanům
  5. Poskytování příspěvků poskytovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek

Doporučované

Nejčtenější