Novinky

2008

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2008 (komplet ke stažení)

Ze dne : 5. září 2008

 1. Podnikatelská činnost územních samosprávných celků
 2. Používání účelových znaků u prostředků poskytovaných úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou spolufinancované z Evropského
  sociálního fondu
 3. Pokuty za správní delikty v sociálně-právní ochraně dětí
 4. Zdaňování odměn členů okrskových volebních komisí za činnosti související s volbami  a  odměn vyplacených za  distribuci hlasovacích lístků

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2008 (komplet ke stažení)

Ze dne : 5. června 2008

 1. Hospodaření příspěvkové organizace
 2. Hrazení nákladů na vzdělávání zaměstnanců z dotace na výkon SPOD
 3. Investiční fond příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
 4. Poskytování finančních prostředků příspěvkovým organizacím přes bankovní účet zřizovatele

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2008 (komplet ke stažení)

Ze dne : 1. dubna 2008

 1. Vyúčtování dotace
 2. Postavení kraje jako poskytovatele
 3. Metodiky poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2008
  • Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2008
  • Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2008
  • Metodika financování krajů pro rok 2008

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2008 (komplet ke stažení)

Ze dne : 31. ledna 2008

 1. Příjmový účet státního rozpočtu pro pokuty v řízení správním – kraje
 2. Aktuální komentář ke způsobu vyplňování částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M
 3. Podrobné rozpočty krajů , obcí, svazku obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti – rok 2008
 4. Vracení neoprávněně vyplacených dávek a výplaty a vrácení dávky zdravotně postiženým občanům
 5. Poskytování příspěvků poskytovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek