Novinky

Zprávy MF - číslo 3/2007 (komplet ke stažení)

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

  • Kraj
  • Zpráva Ministerstva financí
  • Finanční orgán
  • Obce
  • Legislativa

Ze dne : 6. června 2007

  1. Kulturní akce u příspěvkových organizací
  2. Dotace na financování potřeb souvisejících s funkcí krajského koordinátora romských poradců
  3. Vracení sociálních dávek
  4. Kontrolní vazby u dávek sociální péče vyplácených od roku 2007
  5. Výklad k použití dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2007

Nejčtenější