Novinky

Zprávy MF - číslo 2/2007 (komplet ke stažení)

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Kraj
 • Zpráva Ministerstva financí
 • Finanční orgán
 • Obce
 • Legislativa

Ze dne: 3. března 2007

  1. Vracení dávek sociální péče nesprávně vyplacených do konce roku 2006
  2. Zásady pro poskytování dotací z programu 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství po 1. 1. 2007
  3. Pravidla pro poskytování dotací z programu 298220 – Akce financované  z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR
  4. Podrobné rozpočty krajů, obcí, svazku obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti
  5. Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M

Nejčtenější