Novinky

Zprávy MF - číslo 1/2007 (komplet ke stažení)

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC
oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vydáno

 • Kraj
 • Zpráva Ministerstva financí
 • Finanční orgán
 • Obce
 • Legislativa

Ze dne : 31. ledna 2007

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2007
 2. Metodika financování krajů pro rok 2007 
 3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2007
 4. Algoritmus výpočtu ukazatelů podle zákona č. 420/2004 Sb.
 5. Kulturní fond obyvatel ústavů sociální péče
 6. Účelové znaky pro Ministerstvo práce a sociálních věcí
 7. Čerpání rezervního fondu základní školy
 8. Metodika Ministerstva financí určená krajům  pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství
 9. Metodika uvolňování transferů na dávky a neinvestičních nedávkových transferů z rozpočtu kapitoly 313 – MPSV do územních rozpočtů
 10. Příspěvek na školství v rámci finančního vztahu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu)

Nejčtenější