Novinky

2007

Zprávy Ministerstva financí vydané v roce 2007.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2007 (komplet ke stažení)

Ze dne : 6. června 2007

 1. Kulturní akce u příspěvkových organizací
 2. Dotace na financování potřeb souvisejících s funkcí krajského koordinátora romských poradců
 3. Vracení sociálních dávek
 4. Kontrolní vazby u dávek sociální péče vyplácených od roku 2007
 5. Výklad k použití dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2007

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2007 (komplet ke stažení)

Ze dne: 3. března 2007

  1. Vracení dávek sociální péče nesprávně vyplacených do konce roku 2006
  2. Zásady pro poskytování dotací z programu 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství po 1. 1. 2007
  3. Pravidla pro poskytování dotací z programu 298220 – Akce financované  z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR
  4. Podrobné rozpočty krajů, obcí, svazku obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti
  5. Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2007 (komplet ke stažení)

Ze dne : 31. ledna 2007

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2007
 2. Metodika financování krajů pro rok 2007 
 3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2007
 4. Algoritmus výpočtu ukazatelů podle zákona č. 420/2004 Sb.
 5. Kulturní fond obyvatel ústavů sociální péče
 6. Účelové znaky pro Ministerstvo práce a sociálních věcí
 7. Čerpání rezervního fondu základní školy
 8. Metodika Ministerstva financí určená krajům  pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství
 9. Metodika uvolňování transferů na dávky a neinvestičních nedávkových transferů z rozpočtu kapitoly 313 – MPSV do územních rozpočtů
 10. Příspěvek na školství v rámci finančního vztahu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu)