Novinky

Zprávy MF pro obce a kraje

Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů. Neperiodicky vydávané informace. Taktéž publikováno na stránkách Deníku veřejné správy.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2021

Ze dne: 23. prosince 2021

 1. Stanovisko Ministerstva financí k § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Informace k rozpisu závazných ukazatelů čerpání výdajů státního rozpočtu na rok 2022 krajům a hl. m. Praze v období rozpočtového provizoria

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2021

Ze dne: 8. dubna 2021

 1. Informace k dotacím poskytnutým ze státního rozpočtu v roce 2021 obcím na práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2021

Ze dne: 4. února 2021

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2021
 2. Metodika financování krajů pro rok 2021

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2020

Ze dne: 30. listopadu 2020

 1. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2020

Ze dne: 6. listopadu 2020

 1. Metodický pokyn k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2020

Ze dne: 31. ledna 2020

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2020
 2. Metodika financování krajů pro rok 2020
 3. Úprava Metodického postupu

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2019

Ze dne: 11. prosince 2019

 1. Dotaz ohledně evidence jízd a spotřebovaných pohonných hmot uvolněného starosty a zaměstnanců obce při užívání služebního motorového vozidla
 2. Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021
 3. Metodický postup k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2019

Ze dne: 8. listopadu 2019

 1. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
 2. Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2019

Ze dne: 27. března 2019

 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203
 2. Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav
 3. Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2019

Ze dne: 18. ledna 2019

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019
 2. Metodika financování krajů pro rok 2019
 3. Změna v Metodickém postupu č.j. MF – 28 980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Změna v Metodickém postupu č. j. MF – 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 5. Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.