Novinky

Zprávy MF pro obce a kraje

Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů. Neperiodicky vydávané informace. Taktéž publikováno na stránkách Deníku veřejné správy.

ilustrace

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2020

Ze dne: 31. ledna 2020

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2020
 2. Metodika financování krajů pro rok 2020
 3. Úprava Metodického postupu

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2019

Ze dne: 11. prosince 2019

 1. Dotaz ohledně evidence jízd a spotřebovaných pohonných hmot uvolněného starosty a zaměstnanců obce při užívání služebního motorového vozidla
 2. Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021
 3. Metodický postup k provedení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2019

Ze dne: 8. listopadu 2019

 1. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
 2. Dotazy ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2019

Ze dne: 27. března 2019

 1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203
 2. Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav
 3. Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2019

Ze dne: 18. ledna 2019

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019
 2. Metodika financování krajů pro rok 2019
 3. Změna v Metodickém postupu č.j. MF – 28 980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Změna v Metodickém postupu č. j. MF – 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 5. Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

Vydáno

Zprávy MF - číslo 4/2018

Ze dne: 1. října 2018

 1. Cena za distribuci hlasovacích lístků
 2. Zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí (OVK) a povinné odvody obce z odměn
 3. Stanoviska Ministerstva vnitra ke zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí (OVK)
 4. Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2018

Ze dne: 10. září 2018

 1. Směrnice Ministerstva financí, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb
 2. Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203

Vydáno

Zprávy MF - číslo 2/2018

Ze dne: 28. června 2018

 1. Metodický postup k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2018

Ze dne: 26. ledna 2018

 1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2018
 2. Metodika financování krajů pro rok 2018
 3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Vydáno

Zprávy MF - číslo 8/2017

Ze dne: 6. prosince 2017

 1. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
 2. Metodický postup k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů