Novinky

2021

Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí v roce 2021.

ilustrace

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2021

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 1 309 ze dne 14. prosince 2020; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.