Novinky

2020

Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí v roce 2020.

ilustrace

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2020

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 870 ze dne 9. prosince 2019; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.