Novinky

2019

Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí v roce 2019.

ilustrace

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2019

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 830 ze dne 12. prosince 2018; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.