Novinky

2018

Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí v roce 2018.

ilustrace

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2018

Legislativní plán prací schválila vláda svým usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.