Novinky

2015

Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí v roce 2015.

ilustrace

Vydáno

Plán legislativních prací MF na rok 2015

Legislativní plán prací MF schválila vláda svým usnesením vlády č. 1056 ze dne 15. prosince 2014; svým usnesením ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění vyplývajících úkolů.