Novinky

Plán legislativních prací MF na rok 2009

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Legislativa

schválený usnesení vlády č. 1582 ze dne 16. prosince 2008

Plán legislativních prací MF na rok 2009
Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolu Termín stanovený pro implementaci Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti
1. MF MPSV Návrh zákona o penzijním spoření 01.09 01.11
2. MF Návrh věcného záměru herního zákona 01.09 .
3. MF Návrh věcného záměru zákona o Státní pokladně 02.09 .
4. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.09
01.10
01.11
01.15
03.09 01.10
5. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 05.09 01.10
6. MF MPSV
MZ
Návrh věcného záměru kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořících tzv. jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů 05.09 .
7. MF . Návrh zákona o Státní pokladně 06.09 01.10
8. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 06.09 01.10
9. MF ĆNB Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí 06.01
12.04
06.09 04.10
10. MF Návrh zákona o kontrolních mechanismech finančního řízení a o interním auditu ve veřejné správě 06.09 01.10
11. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů . 06.09 01.10
12. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.09 01.10
13. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.09 01.10
14. MF . Návrh zákona o Celní správě České republiky 06.09 01.10
15. MF . Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 06.09 01.10
16. MF Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 06.09 01.10
17. MF MPSV
MZ
Návrh kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořících tzv. jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů 09.09 01.11
18. MF MPSV
MZ
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kompetenčního zákona budoucí soustavy orgánů tvořících tzv. jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů 09.09 01.11
19. MF Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2010 12.09 07.10
20. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 12.09 06.10

 

MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZ= Ministerstvo zemědělství
ČNB = Česká národní banka

 

K poř. č. Název legislativního úkolu Číselné označení směrnic (nařízení) a jejich název v českém překladu
4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Rady č. 2008/8/ES, kterou se mění směrnice Rady č. 2006/112/EHS, pokud jde o místo poskytnutí služby a směrnice Rady č. 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě
9. Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí Nařízení Rady (ES) 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, Nařízení Rady (ES) 2181/2004 o medailích a žetonech podobných euromincím, Rozhodnutí ECB o některých podmínkách přístupu k systému monitorování padělků (ECB/2001/11), Rozhodnutí ECB o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukcích, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2003/5)

 

Zdroj: MF - odd. 292 Vnější legislativa, aktualizováno 30.12.2008

Doporučované

Nejčtenější