Novinky

Plán legislativních prací MF na rok 2008

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Legislativa

schválený dne 16. ledna 2008 usnesením vlády č. 34/2008

Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolu Termín stanovený pro transpozici Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti
Plán legislativních prací MF na rok 2008
1. MF   Návrh zákona o zrušení zajišťovacího fondu družstevních záložen   01.08 10.08
2. MF   Návrh nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu   02.08 06.08 
3. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   03.08 01.09
4. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů . 03.08 07.08
5. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů   03.08 01.09
6. MF   Návrh daňového řádu   03.08 01.10
7. MF . Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu   03.08 01.10
8. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2009 a 2010   04.08 10.08
9. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 07.08
03.08 
05.08 11.08
10. MF   Návrh věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem  . 06.08 -
11. MF   Návrh zákona o Finanční a celní správě České republiky . 06.08 01.10
12. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční a celní správě České republiky   06.08 01.10
13. MF MPSV  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů   06.08 01.09
14. MF . Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů  05.04- již
plně transponováno
06.08 01.09
15. MF . Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009   08.08 01.09
16. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů  05.09 09.08 05.09
17. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví   09.08 03.09
18. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2009   12.08 07.09
19. MF   Návrh zákona o daních z příjmů   12.08 01.10
(01.11)
20. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   12.08 01.10
21. MF   Návrh zákona o platebních službách 11.09  12.08 11.09
22. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebních službách 11.09  12.08 11.09
23. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů   12.08 07.09
24. MF   Návrh věcného záměru herního zákona   12.08 -

 

MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučované

Nejčtenější