Novinky

Plán legislativních prací MF na rok 2006

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Legislativa

schválený dne 21. prosince 2005 usnesením vlády č. 1651/2005

Plán legislativních prací MF na rok 2006
Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolů Termín stanovený pro transpozici Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti
1. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů   02.06 01.07
2. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů   05.06 01.07
3. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů   05.06 01.07
4. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů   05.06 01.07
5. MF   Návrh věcného záměru zákona o daňových asignacích   06.06  
6. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Pozn. Zákon bude Ministerstvo financí předkládat pouze v případě, že bude schválen zákon o jednotném dozoru nad finančním trhem, který je v současné době v Poslanecké sněmovně. V opačném případě bude předkladatelem návrhu zákona – jako dosud – ČNB a MF bude spolupředkladatelem. Tento návrh zahrne rovněž, pokud se týče novelizace zákona o bankách, problematiku správního trestání. 01.07 07.06 01.07
7. MF   Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2007   08.06 01.07
8. MF   Návrh zákona o loteriích a jiných podobných hrách   09.06 01.07
9. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 11.07 09.06 07.07
10. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 06.07 09.06 06.07
11. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 11.07 10.06 07.07
12. MF   Návrh zákona o Daňové správě ČR   11.06 01.08
13. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Daňové správě ČR   11.06 01.08
14. MF   Daňový řád   12.06 01.08
15. MF   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu   12.06 01.08
16. MF   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů   12.06 01.08
17. MF   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007   12.06 06.07

 

 

Doporučované

Nejčtenější