Novinky

Plán legislativních prací MF na rok 2005

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Legislativa

schválený usnesením vlády č. 1157/2004

 

Poř.č. Předkladatel Spolupředkladatel Název legislativního úkolu Termín stanovený pro implementaci Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti
Plán legislativních prací MF na rok 2005
1. MF Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005 11.04 01.05
2. MF Návrh věcného záměru zákona o Daňové správě České republiky 01.05
3. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 01.05 07.05
4. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 07.05 01.05 07.05
5. MF Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s první etapou realizace sjednocování dozoru nad finančním trhem 02.05 07.05
6. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 03.05 01.06
7. MF KVL Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 04.05 01.06
8. MF MZE Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 05.05 01.07
9. MF Návrh zákona o Daňové správě České republiky 05.05 01.07
10. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 05.05 01.07
11. MF Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 04.06 06.05 04.06
12. MF Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2006 08.05 01.06
13. MF Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006 11.05 01.06
14. MF MŽP Návrh zákona o spotřební dani z energií 12.05 01.07
15. MF MŽP Návrh zákona o spotřebních daních z paliv 12.05 01.07

 

 


KVL = Místopředseda vlády pro ekonomiku
MZE = Ministr zemědělství
MŽP = Ministr životního prostředí

Doporučované

Nejčtenější