Novinky

Základní informace

oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

 • Legislativa
 • Mezinárodní spolupráce
 • Daň
 • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 29. 8. 2019
 • Aktualizace textu - 3. odrážka
 • Aktualizace textu - 4. odstavec

V souvislosti s prohlubováním boje proti daňovým únikům z globálního hlediska se zvyšuje význam mezinárodní spolupráce v oblasti daní, a to především formou výměny informací. K původní výměně informací na žádost přibyla výměna spontánní a v poslední době nejvíce rozvíjená výměna automatická.

Automaticky se nově vyměňují:

 • informace o finančních účtech získané od finančních institucí na základě společného standardu pro oznamování a náležitou péči;
 • informace o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem a
 • zprávy podle jednotlivých zemí (v originále Country-by-Country Reports, používá se také zkratka CbC Reporting)

Kromě mezinárodních smluv, jejichž předmětem úpravy je mezinárodní spolupráce, včetně výměny informací, obsahují zvláštní ustanovení o výměně informací rovněž smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (Double Tax Treaties - DTT). Pokud je příslušné ustanovení DTT uzavřeno podle čl. 26 modelové smlouvy OECD, umožňuje všechny výše citované druhy výměny, včetně výměny automatické.

Praktickým prováděním mezinárodní výměny informací se zabývá Finanční správa České republiky.

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější