Novinky

Základní informace

oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

  • Legislativa
  • Mezinárodní spolupráce
  • Daň
  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 8. 7. 2019
  • Aktualizace textu - 3. odrážka

V souvislosti s prohlubováním boje proti daňovým únikům z globálního hlediska se zvyšuje význam mezinárodní spolupráce v oblasti daní, a to především formou výměny informací. K původní výměně informací na žádost přibyla výměna spontánní a v poslední době nejvíce rozvíjená výměna automatická.

Automaticky se nově vyměňují:

  • informace o finančních účtech získané od finančních institucí na základě společného standardu pro oznamování a náležitou péči;
  • informace o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem a
  • zprávy podle jednotlivých zemí (v originále Country-by-Country Reports, používá se také zkratka CbC Reporting)

Kromě mezinárodních smluv, jejichž předmětem úpravy je mezinárodní spolupráce, včetně výměny informací, obsahují zvláštní ustanovení o výměně informací rovněž smlouvy o zamezení dvojímu zdanění (Double Tax Treaties - DTT). Pokud je příslušné ustanovení DTT uzavřeno podle čl. 26 modelové smlouvy OECD, umožňuje všechny výše citované druhy výměny, včetně výměny automatické.

Související informace:

 

Doporučované

Nejčtenější