Novinky

Bilaterální dohody (CAA CbCR)

oddělení 2401 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2401 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

  • Boj proti daňovým únikům
  • Legislativa
  • Legislativa EU
  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor
  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce

CAA k CbCR

Bilaterální dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CAA CbCR)

V návaznosti na Smlouvu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění 32/1994 Sb. a především její Článek 27 – Výměna informací a pomoc v oblasti správy bylo dne 28.9.2017 podepsáno Českou republikou Ujednání mezi příslušnými orgány České republiky a Spojených států amerických o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí. Tento dokument je prováděcí technickou dohodou k výše uvedené smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější