Novinky

Přehled dohod TIEA

oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

 • Daň
 • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
 • Legislativa
 • Soukromý sektor
 • Tax Information Exchange Agreement
 • Veřejný sektor
 • Daně a cla
Aktualizováno 8. 7. 2019
 • Aktualizace obsahu - publikace úvodní informace
 • Aktualizace přehledu - řádek: Monacké knížectví - doplněn údaj Vydáno ve FZ - č. 6/2016
 • Aktualizovaný Přehled platných dohod ke dni 15.8.2016
 • Cookovy ostrovy, Aruba - aktualizováno Vydáno ve FZ
 • Aktualizovaný Přehled platných dohod ke dni 1.10.2017 - Belize
 • Aktualizovaný Přehled platných dohod ke dni 1.10.2017 - Belize - doplnění čísla FZ

Dohody o výměně informací v daňových záležitostech - (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech sjednává Ministerstvo financí vždy v souladu s aktuálními pravidly schválenými vládou České republiky a sjednané smlouvy podléhají řádnému ratifikačnímu procesu. Aktivní využívání nástrojů spolupráce, které smlouvy poskytují, snižuje možnost daňových úniků a působí také jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků.

Pro Českou republiku jsou zajímavé i jurisdikce, v nichž aktuálně nemá sídlo větší množství českých firem. Navázání kontaktu s příslušnými orgány těchto jurisdikcí může mít velký význam při potřebě dožádání informací vztahujících se k subjektům, u nichž je na základě některých skutečností pravděpodobné, že mají určitý vztah k daňovým poplatníkům v České republice, např. jsou jejich prostřednictvím vedeny transakce s dopadem na vznik daňové povinnosti v České republice.

Vedle dvoustranných smluv je v posledních letech pro mezinárodní daňovou spolupráci stále intenzivněji využívána mnohostranná Úmluva OECD a Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (ve znění příslušného Protokolu). Tu Česká republika podepsala v roce 2012 a je pro ni platná od února 2014. Smluvní stranou Úmluvy je dnes již velké množství jurisdikcí (mj. i těch dosud nespolupracujících) a pro mezinárodní spolupráci se státy mimo EU má Úmluva stěžejní význam.

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA) a o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu

TIEA - Tax Information Exchange Agreement - podle stavu k 1.10.2017
Smluvní stát Platnost ode dne Sbírka mezinárodních smluv Vydáno ve Finančním zpravodaji * Poznámka
Britské Panenské ostrovy 19.12.2012 6/2013 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
provádění dle článku 16
Jersey 14.03.2012 51/2012 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
provádění dle článku 14
Bermudy 14.03.2012 48/2012 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
provádění dle čllánku 15
Ostrov Man 18.05.2012 3/2013 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
provádění dle článku 14
Guernsey 09.07.2012 2/2013 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
provádění dle článku 16
Republika San Marino 06.09.2012 4/2013 Sb. m. s. č. 3/2013 Protokol
provádění dle článku 15
Kajmanské ostrovy 20.09.2013 90/2013 Sb. m. s. č. 3/2014
provádění dle článku 14
Andorrské knížectví 05.06.2014 33/2014 Sb. m. s. č. 3/2014 Protokol
provádění dle článku 15
Bahamské společenství 02.04.2015 34/2015 Sb. m. s. č. 5/2015 Protokol
provádění dle článku 15
Monacké knížectví 02.03.2016 17/2016 Sb. m. s. č. 6/2016 Protokol
provádění dle článku 13
Cookovy ostrovy 10.05.2016 34/2016 Sb. m. s. č. 7/2016  Protokol
provádění dle článku 15
Aruba 01.08.2016 41/2016 Sb. m. s. č. 7/2016  Protokol
provádění dle článku 14
Belize 14.09.2017 62/2017 Sb. m. s. č. 8/2017 Protokol
provádění dle článku 15

* Veškeré informace jsou publikovány ve Finančním zpravodaji počínaje rokem 2013

 


Související informace:

 

Nejčtenější