Novinky

Prováděcí americká legislativa (Regulations)

oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

 • Bankovnictví
 • Zahraničí mimo EU
 • Daň
 • Mezinárodní spolupráce
 • Boj proti daňovým únikům
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Spojené státy americké
 • Foreign Account Tax Compliance Act
 • Dohoda mezi ČR a USA
 • Zahraniční instituce
 • Daně a cla

Za účelem lepší interpretace a aplikace Dohody FATCA zveřejňuje Ministerstvo financí odkaz na prováděcí americkou legislativu a sdělení. Potřebné informace naleznete na internetových stránkách Internal Revenue Services.

Nejčtenější