Novinky

Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech

oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

  • Česká republika
  • Nizozemsko
  • Aruba
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa
  • Dohoda
  • Zahraničí mimo EU

Dne 19. srpna 2016 byla ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 41/2016 vyhlášena Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána dne 29. června 2015 v Haagu. Předmětem Dohody je výměna informací vztahující se k daním všeho druhu a pojmenování.

Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 1. srpna 2016 a její ustanovení se budou provádět v trestních věcech od 1. srpna 2016 a v ostatních záležitostech od 1. ledna 2017.

Přínosem uzavřené Dohody je možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní. Dohoda je tak dalším účinným nástrojem pro daňovou správu, na jehož základě je možné získat informace potřebné pro účely správy daní.

Doporučované

Nejčtenější