Novinky

Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech

oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

  • Česká republika
  • Monacké knížectví
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa
  • Dohoda

Dne 18. dubna 2016 byla ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 17/2016 vyhlášena Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“), která byla podepsána dne 31. července 2014 v Monaku. Předmětem dohody je výměna informací vztahující se k vybraným daním, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání. Z Dohody je vyčleněna DPH, neboť Monako je v celní unii s Francií a v oblasti DPH se řídí předpisy EU, a to i při výměně informací.

Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dne 2. března 2016 a její ustanovení se budou provádět v trestních věcech od 2. března 2016 a v ostatních záležitostech od 1. ledna 2017.

Přínosem uzavřené Dohody je možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní. Dohoda je tak dalším účinným nástrojem pro daňovou správu, na jehož základě je možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní.

Doporučované

Nejčtenější