Novinky

Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech

oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

  • Česká republika
  • Cookovy ostrovy
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa
  • Dohoda

Dne 11. července 2016 byla ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 34/2016 vyhlášena Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána dne 4. února 2015 v Aucklandu. Předmětem dohody je výměna informací vztahující se k vybraným daním, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání (tj. v České republice daně všeho druhu a pojmenování a na Cookových ostrovech daň z příjmů fyzických a právnických osob, srážkové daně a daň z přidané hodnoty).

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 10. května 2016 a její ustanovení se budou provádět v trestních věcech od 10. května 2016 a v ostatních záležitostech od 1. ledna 2017.

Přínosem uzavřené Dohody je možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní. Dohoda je tak dalším účinným nástrojem pro daňovou správu, na jehož základě je možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní.

Nejčtenější