Novinky

Česká republika se dohodla na výměně informací s Belize

odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Vydáno

  • Česká republika
  • Belize
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa
  • Dohoda

V únoru letošního roku byla v Mexico City podepsána Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Belize. Dohodu za Českou republiku podepsal velvyslanec v Mexiku Ľubomír Hladík a za Belize také velvyslanec v Mexiku Oliver del Cid.

Dohoda vstoupí v platnost po dokončení ratifikačních procesů a tím se budou moci začít uplatňovat její ustanovení týkající se výměny informací vztahující se ke všem daním zavedeným právními řády obou zemí.

Dohoda umožňuje na žádost Finanční správy České republiky získat veškeré informace potřebné ke správnému zjištění, stanovení a vybrání daní českých daňových subjektů bez ohledu na to, zda se jedná o informace v držení bank nebo jiných finančních institucí. Informace obdržené na základě Dohody mohou být dále využity v rámci odhalování daňové trestné činnosti jako tzv. operativní informace.

Česká republika tak podepsala třináctou takovou dohodu. Tyto dohody jsou dalším účinným nástrojem pro Finanční správu v boji proti daňovým únikům.

Nejčtenější