Novinky

Společný standard pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech

oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce
oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Vydáno

  • Legislativa
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční instituce
  • OECD

V návaznosti na finalizovaný projekt realizovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jehož cílem je vytvoření společného standardu oznamování informací o účtech pro daňové účely jako nástroje globálního boje proti daňovým únikům zveřejňuje Ministerstvo financí neoficiální překlad „Společného standardu pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech“.

Dokument ke stažení

Nejčtenější