Novinky

Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Bahamským společenstvím

odbor 24 – Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy
odbor 24 – Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy

Vydáno

  • Daň
  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Legislativa
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Tax Information Exchange Agreement
  • Bahamské společenství

Dne 18. května byla ve Sbírce mezinárodních smluv č. 20/2015 vyhlášena Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“), která byla podepsána dne 6. března 2014 v Nassau. Předmětem dohody je výměna informací vztahující se k veškerým platným daním zavedeným právními řády smluvních stran.

Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 2. dubna 2015 a její ustanovení se budou provádět v trestních věcech od 2. dubna 2015 a v ostatních záležitostech od 1. ledna 2016.

Přínosem uzavřené Dohody je možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní. Dohoda je tak dalším účinným nástrojem pro daňovou správu, na jehož základě je možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní.

Doporučované

Nejčtenější