Novinky

Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím

odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Vydáno

  • Daň
  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Andorrské knížectví
  • Legislativa
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Tax Information Exchange Agreement

Dne 5. června 2014 vstoupí v platnost Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Andorrským knížectvím (dále jen „Dohoda“) na základě svého článku 15. Jednotlivá ustanovení Dohody se budou provádět za zdaňovací období od 1. ledna 2015.

Dohoda byla podepsána dne 11. června 2013 v Madridu. Předmětem dohody je výměna informací vztahující se k veškerým platným daním zavedeným právními řády smluvních stran.

Přínosem uzavřené Dohody je možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému zabezpečení výběru daní a uhrazení daňových pohledávek, ale i pro vyšetřování nebo trestní stíhání daňových trestných činů. Jedná se např. o prostředky na bankovních účtech nebo výši příjmů apod. Dohoda je tak dalším účinným nástrojem pro finanční správu, na jehož základě je možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní.

Dohoda bude následně vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Nejčtenější