Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 16 – Správa vozového parku

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Legislativa
  • Metodika
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Manuál
  • Veřejný sektor

Metodický pokyn Správa vozového parku organizací veřejné správy prezentuje postupy a příklady dobré a špatné praxe správy vozového parku organizací veřejné správy. Je určen pro všechny orgány veřejné správy, které pro svou činnost plánují využívat či již využívají vozidla pro osobní přepravu a chtějí své řízení autoprovozu rozšířit, či zdokonalit. Metodický pokyn mohou využít vedoucí pracovníci, kteří chtějí získat přehled o tom, co vyžadovat od svých podřízených a jak nastavit související odpovědnostní procesy, interní auditoři a dále kontrolory, kterým příručka může sloužit pro detailnější rozbor oblastí, na které se v průběhu kontroly či auditu zaměřit, rozpočtáře, kteří si v příručce mohou ověřit, zda neopomněli žádnou podstatnou položku při sestavování rozpočtu autoprovozu a účetní, kteří se před nastavením účetních procesů potřebují detailněji seznámit s otázkami, které rozšíření autoprovozu do organizace vnáší.

Správa vozového parku je pro potřeby této metodiky definována jako skupina procesů souvisejících s pořízením, evidencí, užíváním, údržbou, obnovou a vyřazením vozidel. Účelem metodiky je provést čtenáře uvedenou řadou procesů a upozornit přitom na oblasti, které se v praxi často jeví jako problematické či opomíjené.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější