Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

 • Centrální harmonizační jednotka
 • Finanční kontrola
 • Harmonizace finančního řízení - metodiky
 • Legislativa
 • Metodika
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Zpráva
Aktualizováno 17. 2. 2020 9:30
 • Aktualizace Metodického pokynu CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále - verze 2.0 - právní stav k 1.1.2020
 • Aktualizace Metodického pokynu CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále - verze 3.0 - právní stav k 1.1.2020
 • Aktualizace textu

Ministerstvo financí vydává metodický pokyn, CHJ č. 8 který upravuje náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále. Nová struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol je upravena v ustanovení § 32 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb. (dále jen „vyhláška č. 416/2004 Sb.“).

Níže uvedený způsob vykazování a předávání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol se poprvé použije pro roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019, kterou budou orgány veřejné správy předávat Ministerstvu financí v roce 2020.

V důsledku přijetí zákona č. 126/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., dochází ke zjednodušení předávání zpráv o výsledcích finančních kontrol. Od 1. 1. 2020 budou všechny orgány veřejné správy (s výjimkou orgánů veřejné správy, pro které je stanovena výjimka z vykazovací povinnosti podle ustanovení § 32 odst. 4 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) vykazovat informace do Excel tabulky (součást přílohy rozesílané datové zprávy) a prostřednictvím datových schránek zaslat opět datovou zprávu do datové schránky Ministerstva financí. Do předmětu datové zprávy uveďte číslo jednací MF-31795/2019/47-1.

Správci rozpočtových kapitol, kraje a hlavní město Praha nebudou nově zpracovávat souhrnné zprávy za organizace ve své působnosti. Vzhledem k zásadnímu zjednodušení zprávy o výsledcích finančních kontrol již nebude rozlišována zpráva ve zkráceném a plném rozsahu. Termín odeslání stanoven pro všechny je do 28.2.2020.

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější