Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Finanční kontrola
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Legislativa
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Zpráva
  • Veřejnosprávní kontrola
Aktualizováno 30. 1. 2023 14:45
  • Aktualizace Metodického pokynu CHJ č. 8 – verze 5.0 - právní stav k 1.1.2023

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 a dále.

Metodický pokyn obsahuje základní informace o roční zprávě o výsledcích finančních kontrol dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zároveň slouží k upřesnění ustanovení § 33a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Metodický pokyn je určen všem orgánům veřejné správy.

V lednu 2023 došlo k aktualizaci kontaktních pracovníků a k aktualizaci postupu pro předkládání zpráv ministerstvu.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější