Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 a dále

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Finanční kontrola
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Legislativa
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Zpráva
Aktualizováno 18. 11. 2021 10:40
  • Aktualizace Metodického pokynu CHJ č. 8 – verze 4.0 - právní stav k 1.1.2020
  • Výměna dokumentu (úprava kontaktu v obsahu dokumentu) - Metodický pokyn CHJ č. 8 – verze 4.0 - právní stav k 1.1.2020

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 a dále.

Metodický pokyn obsahuje základní informace o roční zprávě o výsledcích finančních kontrol dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zároveň slouží k upřesnění ustanovení § 33a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Metodický pokyn je určen všem orgánům veřejné správy.

V říjnu 2021 došlo ke změně kontaktních pracovníků Ministerstva financí, odboru 47 – Centrální harmonizační jednotka a rovněž i odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější