Novinky

Materiály na jednání vlády dne 25. října 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Bod 12:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/05 „Podpora energetických úspor u veřejných budov“

Ministerstvo financí předkládá vládě společné stanovisko Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/05 „Podpora energetických úspor u veřejných budov“.

Bod 26:
Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání informaci o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/12 „Správa daně z přidané hodnoty“.

Bod 30:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2021. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2021.

Nejčtenější