Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. listopadu 2021

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Soukromý sektor
  • Zákon o platebním styku

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Cílem návrhu zákona je provedení některých technických změn, které by měly přispět k bezproblémové aplikaci zákona.

Návrh přináší úpravu požadavků na udělení povolení k činnosti u poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, řeší problémy s přístupy k platebním účtům vedeným bankami tzv. nebankovním poskytovatelům platebních služeb a provádí další technické úpravy, které vyplynuly z praxe.

Nejčtenější