Novinky

Materiály na jednání vlády dne 7. prosince 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Legislativa
 • Podklady pro jednání vlády
 • Ministerstvo financí
 • Evropské instituce
 • Všeobecná pokladní správa
 • Čerpání finančních prostředků
 • Exportní a garanční pojišťovací společnost
 • Koronavirus
 • Maastrichtské konvergenční kritérium
 • Přijetí eura
 • Informační technologie
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor

Bod č. 9:
Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2021 - 2023 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla čerpání finančních prostředků

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Financování Strategie podpory Čechů v institucích EU v letech 2021 - 2023 ze Všeobecné pokladní správy a Pravidla čerpání finančních prostředků.

Cílem materiálu je zajištění finančních prostředků pro zastoupení zaměstnanců české státní správy v institucích EU v letech 2021 až 2023. Navrhovaná výše financování zároveň zohledňuje skutečnost, že uvedené období bude předcházet výkonu českého předsednictví v Radě EU, resp. v roce 2022 se s ním překrývat.

Bod č. 14:
Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v důsledku COVID-19

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v důsledku COVID-19. Cílem materiálu je primárně zajistit činnost EGAP v současné ekonomické situaci a aby EGAP mohl i nadále poskytovat svým klientům pojištění a záruky za půjčky.

Bod č. 15:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou předkládají vládě k projednání Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Tato analýza má vládě poskytnout věcné východisko pro rozhodnutí, zda stanovit cílové datum pro přijetí eura a zároveň iniciovat vstup do kurzového mechanismu ERM II.

Pro informaci

Bod č. 4:
Obměna zálohovacího řešení - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - obměna zálohovacího řešení. Předmětem veřejné zakázky je obměna stávajícího zálohovacího zařízení, tedy úložného prostoru a podpůrného zálohovacího software pro Generální finanční ředitelství.

Bod č. 5:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nákup serverů pro ÚP/OP“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 „Nákup serverů pro ÚP/OP“. Předmětem veřejné zakázky je nákup hardware pro zajištění provozu jednotlivých územních pracovišť a odloučených pracovišť ÚZSVM.

Doporučované

Nejčtenější