Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. listopadu 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Generální ředitelství cel
  • Veřejná zakázka
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb provozu záložního informačního centra GŘC

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce na poskytování služeb provozu záložního informačního centra GŘC. Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu Záložního informační centra GŘC, přičemž se předpokládá využití vertikální spolupráce dle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Bod č. 3:
Záměr nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF“. Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva financí, tj. Ministerstvo financí České republiky a jeho resortní organizace - FS, CS, ÚZSVM, KFA, STC, SPCSS a FAÚ. Veřejná zakázka bude zadávána v rámci centralizovaného nadlimitního otevřeného zadávacího řízení.

Doporučované

Nejčtenější