Novinky

Materiály na jednání vlády dne 23. listopadu 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Bod č. 8:
Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v důsledku COVID-19

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Kapitálové posílení Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v důsledku COVID-19. Cílem materiálu je primárně zajistit činnost EGAP v současné ekonomické situaci a aby EGAP mohl i nadále poskytovat svým klientům pojištění a záruky za půjčky.

Bod č. 9:
Změna právních poměrů u administrativní budovy 1. máje č.p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna)

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na změnu právních poměrů u administrativní budovy 1. máje č.p. 803, Olomouc (Hanácká kasárna). Záměrem materiálu je zabezpečit souhlas vlády s dispozicí s administrativní budovou 1. máje č.p. 803, Olomouc, která je v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pro informaci

Bod č. 3:
Záměr veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 18-2020“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 18-2020“. Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2290 notebooků specifikace II, 2143 monitorů a dalšího souvisejícího příslušenství. Jedná se o společný nákup realizovaný pro resorty MF, MŠMT, MD, MK, MZE, MMR, ÚPV a ÚOOZ.

Bod č. 4:
Prováděcí smlouva „PS7 - Úpravy ADIS s ohledem na Paušální daň“ - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál Prováděcí smlouva „PS7 - Úpravy ADIS s ohledem na Paušální daň“ - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem prováděcí smlouvy je v souvislosti s paušální daní zajištění aktualizace jednotlivých stávajících aplikačních modulů a navázání automatizované komunikace mezi IT systémy FS, VZP a ČSSZ.

Bod č. 11:
Dodatek k Prováděcí smlouvě č. 2 Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů – Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020.

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci materiál Dodatek k Prováděcí smlouvě č. 2 Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů. Předmětem uzavření dodatku je požadavek na rozšíření předmětu plnění/rozsahu služeb dle prováděcí smlouvy v důsledku legislativních a procesních změn uskutečněných v oblasti daní v souvislosti s výskytem koronaviru.

Doporučované

Nejčtenější