Novinky

Materiály na jednání vlády dne 21. prosince 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor

Pro informaci

Bod č. 6:
Zpráva o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2019. Portfolio strategických společností tvořilo k 31. 12. 2019 celkem 34 strategických subjektů. Stát vykonává vlastnická a zakladatelská práva v těchto strategických subjektech prostřednictvím 7 rezortů, a to MF, MV, MPO, MD, MO, MZe a MMR.

Bod č. 7:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Technická podpora a aktualizace SW IDEA pro roky 2021–2023

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020. Předmětem záměru je zabezpečení technické podpory a aktualizace Software IDEA, právo na nové verze a platby za služby v rámci Finanční správy pro období 2021–2023.

Bod č. 8:
Informace o veřejné zakázce „Pořízení informačního systému pro elektronickou evidenci soudních sporů (IS EESS)“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce „Pořízení informačního systému pro elektronickou evidenci soudních sporů (IS EESS)“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020. Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového informačního systému pro jednotnou evidenci soudních sporů.

Bod č. 9:
Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení. Předmětem veřejných zakázek je rozvoj a technická podpora systémů celního a daňového řízení, finančních modulů a spisové agendy, spotřebních daní a Datového skladu.

Doporučované

Nejčtenější