Novinky

Materiály na jednání vlády dne 16. listopadu 2020

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Půjčka MMF
  • Mezinárodní měnový fond
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor
  • Veřejné finance

Bod č. 9:
Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh na Návrh na poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF). Výkonná rada (MMF) schválila dne 30. 3. 2020 rámec pro sjednávání nových bilaterálních půjček. Tyto půjčky by měly přispět k zachování zápůjční kapacity MMF ve výši cca 1 bil. USD v situaci, kdy platnost stávajících bilaterálních půjček vyprší k 31. 12. 2020 a kdy je adekvátní vybavenost MMF zdroji žádoucí s ohledem na řešení dopadů probíhající koronavirové krize.

V návaznosti na rozhodnutí Výkonné rady MMF se navrhuje schválit novou bilaterální půjčku do maximální výše 1,5 mld. EUR a požádat Českou národní banku, aby ji poskytla ze svých devizových rezerv. Objem půjčky bude v návaznosti na navýšení objemu prostředků dle multilaterální dohody New Arrangements to Borrow následně snížen na 646 mil. EUR. Je však možné, že bilaterální půjčka nebude čerpána. V minulosti byly poskytnuty 3 půjčky (v letech 2010, 2013, 2017), přičemž čerpána byla dosud pouze půjčka z roku 2010.

MMF je jedním z nejbezpečnějších dlužníků, který reprezentuje celosvětovou diversifikaci vzhledem ke spektru členských zemí s různou kreditní kvalitou a ekonomickou výkonností. Více diverzifikované aktivum než půjčka MMF na trhu v současnosti prakticky neexistuje.

Pro informaci

Bod č. 5:
Záměr veřejné zakázky na pronájem nebytových prostor a parkovacích míst pro potřeby dislokace odboru 52 – Auditní orgán na území hl. m. Prahy

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované veřejné zakázce na pronájem nebytových prostor a parkovacích míst pro potřeby dislokace odboru 52 – Auditní orgán na území hl. m. Prahy. Předmětem veřejné zakázky je nalezení vhodného prostoru pro potřeby dislokace odboru 52 v Praze.

Doporučované

Nejčtenější