Novinky

Materiály na jednání vlády dne 9. prosince 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Fiskální výhled ČR
  • Makroekonomická predikce
  • Ekonomika
  • Veřejný sektor

Pro informaci

Bod č. 9:
Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2019)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky. Materiál shrnuje aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a prezentuje názor na vývoj těchto ukazatelů v letech 2019 až 2022.

Bod č. 11:
Fiskální výhled České republiky (listopad 2019)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Fiskální výhled je provázaný s listopadovou Makroekonomickou predikcí ČR Ministerstva financí a vychází z aktualizace Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR a následného návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů na rok 2019, včetně návrhu střednědobého výhledu do roku 2021.

Nejčtenější