Novinky

Materiály na jednání vlády dne 30. října 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Česká republika
  • Investiční spor
  • Legislativa
  • Ministerstvo financí
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor

Pro informaci

Bod č. 10:
Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Václavem Fischerem“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o veřejné zakázce na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Václavem Fischerem. Na základě hodnocení podaných nabídek, kdy hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, byla vybrána advokátní kancelář Zeiler.partners Rechtsanwälte GmbH, s níž Ministerstvo financí uzavře smlouvu v nejbližších dnech po informování vlády.

Nejčtenější