Novinky

Materiály na jednání vlády dne 14. října 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Ekologické závazky
  • Předsednictví ČR v Radě EU
  • Pokladní plnění
  • Hospodaření vládního sektoru

Bod č. 4:
Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 a střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro roky 2021 - 2023

Ministerstvo financí spolu s Úřadem vlády předkládá vládě k projednání materiál Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 a střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro roky 2021 – 2023.

Bod č. 5:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2019

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2019.

Bod č. 17:
Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11.1.2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál s návrhem personálních změn v Komisích ustanovených usnesením vlády ČR číslo 240 ze dne 29. března 2017 k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.

Nejčtenější