Novinky

4.čtvrtletí ´19

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2019.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. listopadu 2019

 • Pro informaci
  Bod č. 1:
  Návrh zákona o dani z digitálních služeb
 • Bod č. 13: Změna systemizace Celní správy České republiky na rok 2019 a žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019, kapitoly 312 Ministerstvo financí, podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. listopadu 2019

 • Pro informaci:
  Bod č. 2: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. října 2019

 • Pro informaci:
  Bod č. 10: Informace o veřejné zakázce „Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Václavem Fischerem“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. října 2019

 • Bod č. 4: Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 a střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro roky 2021 - 2023
 • Bod č. 5: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Bod č. 17: Změna ve složení Komisí k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a k řešení revitalizace Moravskoslezského kraje – změna příloh č. 1 a 2 usnesení vlády č. 240 ze dne 29.3.2017, ve znění jeho změn podle usnesení vlády č. 32 ze dne 11.1.2019

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. října 2019

 • Bod č. 5: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2019
 • Bod č. 14: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2018
 • Bod č. 19: Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
 • Bod č. 20: Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda