Novinky

Materiály na jednání vlády dne 31. října 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Mezinárodní spolupráce
  • Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Bod č. 9
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Ministerstvo financí s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě k projednání Návrh na sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách. Cílem smlouvy je především vzájemné poskytování informací, které mají napomoci odhalování porušení celních předpisů, a poskytování informací o pravosti písemností, které slouží k celnímu řízení. Uzavření smlouvy je proto v zájmu České republiky, neboť směřuje k předcházení a šetření porušování celních předpisů, které poškozuje zejména její finanční zájmy.

Doporučované

Nejčtenější