Novinky

Materiály na jednání vlády dne 3. října 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Veřejné zdravotní pojištění
  • Státní rozpočet

Bod č. 4:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018. Po projednání bude tato zpráva předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Hlavními částmi zprávy jsou: ekonomický vývoj ČR a hospodaření veřejných rozpočtů, výsledky hospodaření státního rozpočtu, výsledky hospodaření územních rozpočtů, vývoj státních finančních aktiv a pasiv, zpráva o řízení státního dluhu a tabulková část.

Bod č. 5:
Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání materiál Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017.

Systém veřejného zdravotního pojištění v loňském roce vykázal nejlepší výsledky od doby ekonomické krize 2009. Dosáhl přebytku cca 9,5 mld. Kč a finanční zůstatky na bankovních účtech zdravotních pojišťoven vzrostly o 46,5 % na 30,52 mld. Kč. Zdravotní pojišťovny druhý rok po sobě v době vysokého růstu české ekonomiky pokračují v žádoucím vytváření rezerv, které tvoří „polštář“ pro případ nenadálých negativních šoků, např. v podobě návratu recese.

Doporučované

Nejčtenější