Novinky

Materiály na jednání vlády dne 3. prosince 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Nařízení vlády
  • Celní správa
  • Daně a cla
  • Podklady pro jednání vlády

Bod č. 6
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Hlavním cílem návrhu je upravit výši prahů pro vykazování statistických údajů o obchodu Evropské unie hospodářskými subjekty v systému Intrastat. Navrženou výší prahů se současně uvádí v soulad nastavení prahů jednotlivými členskými státy Evropské unie a předchází možnému znevýhodnění subjektů v České republice oproti jiným členským státům.

Doporučované

Nejčtenější