Novinky

Materiály na jednání vlády dne 29. listopadu 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní investiční banka
  • Makroekonomická predikce
  • Fiskální výhled ČR

Bod č. 8
Jmenování zástupců České republiky v Mezinárodní investiční bance

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Jmenování zástupců České republiky v Mezinárodní investiční bance. Jedná se o materiál čistě formálního charakteru, který reaguje na ratifikaci a vstup v platnost nových statutárních dokumentů Mezinárodní investiční banky dne 18. srpna 2018.

Pro informaci

Bod č. 2
Fiskální výhled České republiky (listopad 2018)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Fiskální výhled je provázaný s listopadovou Makroekonomickou predikcí ČR Ministerstva financí a vychází z aktualizace Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR a následného návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů na rok 2019, včetně návrhu střednědobého výhledu do roku 2021.

Bod č. 3
Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2018)

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci pravidelnou čtvrtletní aktualizaci Makroekonomické predikce České republiky.

Doporučované

Nejčtenější