Novinky

Materiály na jednání vlády dne 20. listopadu 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Zahraniční sektor

Bod č. 8
Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014-2021

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál „Metodika finančních toků kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014-2021“. Materiál byl vypracován v souvislosti s probíhajícími přípravami na začínající programové období 2014-2021 a vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole, řešení nesrovnalostí a certifikaci prostředků poskytnutých z Fondů EHP a Norska v programovém období 2014-2021.

Doporučované

Nejčtenější