Novinky

Materiály na jednání vlády dne 17. prosince 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Personalistika MF
  • Podklady pro jednání vlády

Bod č. 13
Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2019 a střednědobých výhledů na roky 2020 a 2021 činných zdravotních pojišťoven

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví předkládá vládě k projednání Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2019 a střednědobých výhledů na roky 2020 a 2021 činných zdravotních pojišťoven. Materiál konstatuje, že systém veřejného zdravotního pojištění bude v roce 2019 přebytkový především vlivem vysokého tempa růstu české ekonomiky. Celkové příjmy se očekávají ve výši 324,8 mld. Kč, celkové výdaje 321,6 mld. Kč. Systém by tak měl dosáhnout přebytku hospodaření v hodnotě 3,23 mld. Kč.


Bod č. 20
Personální změna na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Personální změna na pozici ředitele odboru Interní audit na Ministerstvu financí.


Bod č. 22
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí překládá vládě k projednání Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice. Předkládaný způsob řešení pohledávky stanovuje splacení dluhu formou postupného zápočtu nájemného za budovu užívanou zastupitelským úřadem České republiky v Minsku. Pohledávka bude snižována o výši jednotlivých nájmů na základě průběžného potvrzování stavu ze strany Velvyslanectví ČR v Běloruské republice.

Pro informaci

Bod č. 3
Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Služby PROXY soustavy“ na základě vertikální spolupráce

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Informaci pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na „Služby PROXY soustavy“ na základě vertikální spolupráce. Stav stávající PROXY soustavy nevyhovuje dnešním požadavkům na rychlost a bezpečnost komunikace. Využitím funkcí PROXY soustavy poskytnutých státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, která bude splňovat požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, dojde k celkovému zvýšení výkonosti komunikační infrastruktury Ministerstva financí a Finanční správy České republiky.

Nejčtenější